Du er her

Salgsmateriale

På denne side finder du relevante dokumenter for Business Park Ringsted.

Mere end 20 hektar ér allerede solgt.

Du finder de generelle salgsbetingelser for jorden, der er ejet af Ringsted Kommune, nedenfor.

Vær opmærksom på, at en del af jorden er privatejet. Ved køb af denne jord gælder andre betingelser. Kontakt salgsansvarlig Brian Steen Rolighed for yderligere info.

Generelle salgsbetingelser for køb af arealer ejet af Ringsted Kommune

 • Arealerne udbydes med en vejl. minimumspris. Prisen for grunde ud mod motorvejen er 335 kr. ekskl. moms pr. m², mens den vejl. minimumspris for de resterende arealer er 285 kr. ekskl. moms pr. m². Udbudspriserne er ekskl. diverse tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber mv. Der betales 50.416,42 kr. ekskl. moms. (2021-priser) pr. 800 m². i tilslutningsbidrag til kloak. Tilslutningsbidrag til vand og el afhænger af behov. Se mere i ”Nyttige links” nedenfor.
   
 • De enkelte grunde er endnu ikke udstykket, hvilket sikrer en høj fleksibilitet i forhold til grundstørrelse og udformning. I lokalplanen er fastsat rammer for minimumsstørrelse i de enkelte delområder.
   
 • På grunde ud mod motorvejen er der et maksimum på 20.000 m².
   
 • Grundene sælges med en byggepligt inden for to år.
   
 • Arkæologiske undersøgelser ér foretaget.
   
 • Salg af arealer gennemføres med hjemmel i Kommunestyrelsesloven § 68, Bekendtgørelse nr. 396 af 03. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens hhv. regionens faste ejendomme samt Vejledning nr. 9175 af 03. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Dokumenter

PDF icon Købsaftale for køb af areal ejet af Ringsted Kommune i Business Park Ringsted

PDF icon Lokalplan 300 inkl. tillæg

PDF icon GF - Grundejerforeningsvedtægter

PDF icon GF - Referat af stiftende generalforsamling med budget af d. 24.04.2020

PDF icon GF - Referat af ordinær generalforsamling af d. 09.06.2021

PDF icon Jordforureningsattester af d. 04.11.2020

PDF icon Regulativ for erhvervsaffald af d. 01.10.2020.pdf

PDF icon Udbudsannonce

PDF icon Udbudsannonce, juni 2021

PDF icon Oversigtskort, september 2021

Øvrige udbydere

Nyttige links

 

Kontakt: Salgsansvarlig

Brian Steen Rolighed
Dir.: 21 51 63 06
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

10.09.2021